Testdag på GTR Motorpark

2019-10-18
Bengt-Åce Gustavsson